Afspraak / verhindering
Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch (06-22489144) of via e-mail (info@fitmetiris.com) contact opnemen. Wanneer je een afspraak hebt gemaakt maar je onverhoopt verhinderd bent of deze wilt annuleren, dan dien je de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch via het telefoonnummer (06-22489144) af te zeggen. Graag een mail of sms sturen i.v.m niet tijdig kunnen beluisteren van mijn voice-mail. Bij niet tijdige annulering is Diëtistenpraktijk Fit met Iris helaas genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet door de verzekering vergoed. Diëtistenpraktijk Fit met Iris draagt waar mogelijk zorg voor de continuïteit van jouw behandeling bij ziekte, ongeval of andere (langdurige) afwezigheid van jouw diëtist. Diëtistenpraktijk Fit met Iris behoudt zich het recht een behandeling af te breken.

Betaling

Voor het consult ontvang je per e-mail een factuur. Daarna dien je de rekening voor vergoeding in bij jouw zorgverzekeraar. Diëtistenpraktijk Fit met Iris is ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hierdoor is het mogelijk de behandeling 75-100% vergoed te krijgen via jouw zorgverzekeraar voor een diëtistisch consult. Het verschilt per zorgverzekeraar hoeveel je vergoedt krijgt. Vergoeding voor dieetadvisering van 3 uur per jaar is in de Basisverzekering opgenomen. Via de Aanvullende Zorgverzekering is er afhankelijk van jouw pakket eventueel nog vergoeding van extra uren dieetadvisering mogelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunnen verzekeraars bepaalde voorwaarden stellen. Deze voorwaarden verschillen per verzekering en pakket. Raadpleeg daarom voor het maken van een afspraak altijd eerst de polisvoorwaarden voor meer informatie over de mogelijkheid om voor vergoeding of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen.​ Let op: het eigen risico wordt eerst aangesproken.

Dieetkosten en de Belastingdienst

Heb je een dieet gevolgd op voorschrift van een dokter of diëtist, dan mag je een vast bedrag voor deze kosten van jouw belastingaangifte aftrekken. Je hebt een dieetbevestiging nodig van de diëtist als de Belastingdienst er om vraagt. De bevestiging hoeft niet met de aangifte meegestuurd te worden. Het vaste bedrag staat in de dieetlijst. Staat jouw dieet daar niet in, dan kun je helaas geen bedrag aftrekken. Lees voor meer informatie de website van de Belastingdienst en de pagina over dieetkosten.

 

Materiaal
Het is niet toegestaan om het materiaal (weekmenu’s/informatie documenten) van Diëtistenpraktijk Fit met Iris te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits je hiertoe toestemming hebt verkregen van Diëtistenpraktijk Fit met Iris.

Privacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent persoonsregistratie (Wet bescherming persoonsgegevens). Diëtistenpraktijk Fit met Iris werkt conform deze Wet. Alles wat je met de diëtist bespreekt, wordt in vertrouwen behandeld. Verwijzende instanties ontvangen schriftelijk een rapportage aan het begin en eind van jouw behandeling (na jouw goedkeuring).

Klachten
Diëtistenpraktijk Fit met Iris streeft naar een optimale samenwerking en een professionele behandeling. Mocht je desondanks klachten, op- of aanmerkingen hebben over de behandeling dan word je verzocht om contact op te nemen met de diëtist (Iris de Goede). De klacht zal serieus en in vertrouwen behandeld worden. Samen wordt er naar een passende oplossing gezocht.

 

Aansprakelijkheid
Deze website is door Diëtistenpraktijk Fit met Iris met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Fit met Iris niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Diëtistenpraktijk Fit met Iris.


Adviezen gegeven door Diëtistenpraktijk Fit met Iris worden met zorg gegeven en zijn resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Desondanks aanvaardt Diëtistenpraktijk Fit met Iris geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het opvolgen van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit de diëtist.

©2023 by Thyme. Proudly created with Wix.com

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Twitter Icon
  • White TripAdvisor Icon

Diëtistenpraktijk Fit met Iris

Frederik van Eedenplein 4

Hazerswoude-Rijndijk (vlakbij Leiden)

info@fitmetiris.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

06-22489144